Jenteklasse har skolekjøkken på Ny-Krohnborg skole i mai 1931. Atelier KK, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen