Kjemitime for jenteklasse i 1930. Foto Atelier KK, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket.