Nathalie Gundersen (1882-1934) var lærerinne ved Ny-Krohnborg skole. Ukjent fotograf, bildet tatt mellom 1925 og 1934. Billedsamlingen, UiB.