Skolehagen på Ny-Krohnborg skole i august 1949. Atelier KK, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.