Perspektivskisse over plassen slik den skal bli. Illustrasjon Katja Bjørseth Barca, Bergen kommune