Bybanestopp med fortid som fornøyelsespark og sinnssykehus

Møllendal Asyl kom inn på Nedre Møllendal gård omtrent samtidig som forlystelsesstedet Tivoli la ned driften. Her er bygget med fasade mot sjøen. Atelier KK 1925. Nyere KK-samling Universitetsbiblioteket i Bergen.

Det har vært både moro og den dypeste sorg på området som om noen år blir Møllendal holdeplass på Bybanen. Over en periode på over 200 år har stedet huset både traktørsted, tivoli, sinnssykeasyl, fabrikk og fra sist kunst- og designhøyskole. Det har i alle år vært stor aktivitet på tomten som i dag har adressene Møllendalsveien 61 og 69.

Møllendalsveien var siden middelalderen en sentral ferdselsåre fra Bergen både vestover mot Laksevåg og sørover mot Fana. Det var kort vei både til lands og til vanns. På 1860-tallet hadde Bergen om lag 30.000 mennesker. De hadde rikelig med adspredelser i byen, men mange tok turen ut på landet for å muntre seg ved sørenden av Store Lungegårdsvann. De kunne gå over Kalfaret eller Nygårdsbroen (som åpnet i 1851) eller ta fergen som begynte å gå mellom sentrum og Møllendal i 1866.

Gjestgiveri fra 1760

På Nedre Møllendal gård drev slekten Giese på slutten av 1600-tallet en mølle på den østlige bredden av Møllendalselvens utløp. Fra 1760 til 1783 drev Jakob Giese gjestgiveri. Senere overtok andre virksomheten. I 1810 ble eiendommen utskilt fra Årstad gård og solgt til Korskirkens sogneprest Carl H. Stuwitz, men gjestgiveriet fortsatte. Megler Valeur overtok eiendommen i 1842. Bygningen var tingsted for Skjold skiprede mellom 1743 og 1810.

«Et munterhedens og hyggens hjem»

Restauratør Fredrik Hansen fra Christiania leide bygninger og noe av hagen av Valeur og startet forlystelsesstedet Tivoli med servering og underholdning i 1853. «Et munterhedens og hyggens hjem for folk som har hat en ledig time for fornøielse» skrev Bergens Stiftstidende.

En karuselljernbane trukket av to hester var den store attraksjonen. Hestene hørte til på Kolstien gård og ble tatt ned til Møllendal om ettermiddagen. På Tivoli var det også konserter, teaterforestillinger og annen underholdning. I hovedbygningen i hagen var det servering og flere små lysthus de besøkende kunne trekke inn i. I hagen var det dekorative lykter. Tivoli var også populært til forskjellige sammenkomster.

Turnoppvisninger

Etter bybrannen i 1855, da 182 bygninger brant ned mellom Torget og Lille Lungegårdsvannet, var det et stort arrangement på Tivoli til inntekt for folk som hadde mistet husene sine. Forløperen til Bergens Turnforening ble stiftet 18. mars 1860, med «Befordring af Legemets Udvikling og Velvære» som formål. Foreningen var meget aktiv de første årene. De mønstret over 300 medlemmer og mange møtte frem til øvelsene i Ekserserhuset på Engen og til de mange festene som blant annet foregikk på Tivoli.

Restauratør Fredrik Hansen overlot etter noen år driften til andre. I 1872 kjøpte konsul Thesen hele Møllendal gård og bygget en staselig villa, Alrekstrand, i hagen der Tivoli hadde hatt sin virksomhet. Senere ble bygningen nyttet som aldersbolig. Gården ble ekspropriert i 1955 i forbindelse med utvidelse av Sverre Muncks industrianlegg (Møllendalsveien 61).

Møllendal Asyl

Møllendal Asyl var et privat sinnssykeasyl som ble opprettet på eiendommen i 1865 av brigadelege Daniel G. Martens. Om det ble drevet asyl og tivoli på eiendommen samtidig er uvisst. Asylet endret i 1956 navn til Dr. Martens sykehus. Det flyttet i 1963 til sin nåværende adresse i Hatleveien 7d.

I dag ligger nybygget til Fakultet for kunst, musikk og design (Kunsthøyskolen) på deler av tomten, med adresse Møllendalsveien 61.