Denne gamlr muren langs Vestre Fantoftårsen må dokumenteres i kulturminnerapporten for boligprosjektet Storetveithagen