Snart ferdig fortau og sykkelvei i Møllendalsveien

Nytt flott fortau og gangvei nærmer seg fullføring ved studentboligene i Møllendal.

Siste etappe av Møllendalsveien med nytt fortau og sykkelvei nærmer seg ferdiggjøring. Bare noen korte strekk mangler før et førsteklasses anlegg er klart på hele strekningen fra Solheimsviken til Møllendalselven.

Møllendalsveien er under bygging med nytt fortau og sykkelvei i henhold til kommunedelplan for Store Lungegårdsvann søndre del. Det er tredje og siste etappe, Møllendalsveien vest del 2, som nå er på det meste ferdig opparbeidet. Denne etappen strekker seg fra Fondenes Auto (Møllendalsveien 20) og til broen over Møllendalselven.

Her på Tonningsneset går fortau og gangvei over i en kort, men irriterende, flaskehals i form av en smal felles vei for syklister og gående.

Utbedring av veien og etablering av fortau og sykkelvei var et rekkefølgekrav i den vedtatte planen for utbygging i Møllendal. Kommunen tok på seg byggherreansvaret for dette ved å inngå utbyggingsavtaler med private utbyggere i området. Investeringskostnaden for Møllendalsveien vest del 2, gang- og sykkelvei, er beregnet til 50 millioner.

De andre delene av prosjektet, ves del 1, fra Solheimsviken til Fondenes Auto, og del øst, fra Møllendalselven til Fløenbakken, er gjort ferdig tidligere.