Her på Tonningsneset går fortau og gangvei over i en flaskehals og går sammen i en smal felles gang- og sykkelvei