Gammelt undervisningsbygg får mange nye oppgaver

Det gamle odontologibygget i Årstadveien 21 får mange nye funksjoner når det åpner rehabilitert i høst.

Overlege Danielsens Hus i Årstadveien 21, det tidligere odontologibygget, rehabiliteres. Bygget skal inngå i en kunnskapsklynge som er etablert for å videreutvikle forsknings- og utdanningsmiljøet ved Universitetet i Bergen. Constructa Entreprenør AS er gjennom en samspillsentreprise i gang med arbeidene. Arbeidene ferdigstilles i løpet av høsten 2018.

Etter endt rehabilitering skal bygget inneholde senter for internasjonal helse, kjernefasiliteter for befolkningsstudier, Fylkestannlegen, barnetannhelse og kvalifiseringsklinikk for tannlege utenfor EU/EØS.

Prosjektet inngår som byggetrinn 2 i Universitetet i Bergen sitt Helsecampus Årstadvollen. Bygget er et nærings- og kontorbygg med et areal tilsvarende ca. 5.300 m2.

Overlege Danielsens Hus i april 2008. Foto Thorkild Tylleskar, Wikimedia Commons.

Slik vil Overlege Danielsens Hus ta seg ut etter rehabiliteringen. Bygget får en rekke nye funksjoner og inngår i den nye kunnskapsklyngen til Universitetet i Bergen på Årstadvollen. Illustrasjon: P7 Prosjekt As, Asker.

Arbeidene som nå gjøres omfatter miljøsanering, innvendig rivning, utskifting av fasade, utvidelse av teknisk rom, oppbygging til tidsriktige næringslokaler, inkl. nytt teknisk anlegg. Arealet som saneres er på ca. 2.500 m2.

Gjennom samspill skal Constructa Entreprenør sammen med Universitetet i Bergen finne optimale, rasjonelle, gode og byggbare løsninger. På dette prosjektet samarbeider Constructa Entreprenør med OG-arkitekter og en rådgivergruppe fra Multiconsult. P7 Prosjekt AS er prosjektleder, mens Fylkesnes AS er byggeleder/SHA-koordinator (sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan).

Universitetet leier bygget tilbake fra eget AS

Universitetet overdro 24. november 2017 Årstadveien 21 til Nygårdshøyden Eiendom AS for 31 mill. kroner. Dette selskapet eies av L Meltzers Høyskolefond, som tar seg av rehabiliteringen og deretter leier bygget tilbake til universitetet. Nygårdshøyden Eiendom AS ble etablert av Universitetet i Bergen i 1999. Universitetet i Bergen vil med andre ord betale husleie til seg selv. Skulle man foretatt rehabilitering over driftsbudsjettet ville dette prosjektet kommet i konkurranse med andre store prosjekter som universitetet har for tiden, som Geofysisk institutt og Realfagsbygget.