Dette huset fra parsellhagens første tid skal demonteres og føres opp igjen etter avsluittet anleggsarbeid