Fløenbakken 27-31, de tre nærmeste husene, med 12 boenheter blir revet og parsellhagen med 7-9 m løsmasser blir en stor byggegrop