I fjellet under skogen ovenfor parsellhagen håper man å kunne lage påhugg for Haukelandstunnelen