Illustrasjon av bebyggelsen sett fra Gyldenpris. Småpudden til venstre