Daniel Cornelius Danielssen på Bergen Museum. Ukjent fotograf mellom 1880 og 1890. BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.