Deltakere på Nordhavsekspedisjonen 1876-78 som Daniel Cornelius Danielssen ledet. Ukjent fotograf, mellom 1876 og 1878. BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen kopi