Veidekke bygger 50-70 boliger på «Høyhustomten»

Glassmester Kjelstrup Olsens industribygg på 1600 kvadratmeter er jevnet med jorden og 50-70 boliger skal oppføres.

50-70 boliger skal bygges på «Høyhustomten» på Mølleneset ved utløpet av Møllendalselven. Kjelstrup Olsen Eiendom AS har solgt eiendommen Møllendalsveien 64 til Veidekke Eiendom AS. Tomten er på ca. 3000 kvadratmeter.

Nå er glassmester Kjelstrup Olsens industribygg på 1600 kvadratmeter jevnet med jorden, og den siste ubebygde tomten i utbyggingsområdet på østsiden av Møllendalsveien endelig klar for ny bebyggelse.

Glassmester Svein Kjelstrup Olsen startet i 2005 arbeidet med å bygge høyhus på 14 etasjer på tomten, men møtte mye motstand. I fjor høst avslo Kommunaldepartementet planene, og Kjelstrup Olsen valgte å selge tomten til Veidekke Eiendom.

Ifølge regiondirektør for Veidekke Eiendom, Lars Rune Folkedal, satses det på rask byggestart og samarbeid med kommunen. Tomten har en solrik beliggenhet med fri horisont mot Store Lungegårdsvannet.

Dette blir utsikten over Store Lungegårdsvannet for de som kjøper leilighet i Veidekke Eiendoms nye prosjekt på «Høyhustomten» på Mølleneset ved utløpet av Møllendalselven. Foto hentet fra Veidekke Eiendoms presentasjon av prosjektet på selskapets hjemmeside.

 

Glassmester Kjelstrup Olsens industribygg på Mølleneset slik det så ut i fjor. Huseier ønsket å rive, men kommunen ville ikke gi rivningstillatelse før rammetillatelse for nytt tiltak forelå. Kjelstrup Olsen ønsket å bygge høyhus på eiendommen. Da Kommunaldepartementet avslo søknaden, ble eiendommen på ca. 3000 kvadratmeter solgt til Veidekke Eiendom.