Bybebyggelse, uorganisert og organisert idrett samlet rundt et grønt byrom. Prinsippskisse for anbefalt løsning. Skisse Bergen kommune.