Delområde Idrettsbyen Slettebakken er markert med gul strek. Skisse Bergen kommune.