Oppsummering av økonomi ved anbefalt alternativ i mulighetsstudien.