Annonse i Bergens Aftenblad 18. mai 1883. Kopi fra boken Vossebanen 1883-1983