Den gamle jernbanestasjonen ved Lille Lungegårdsvann mellom 1900 og 1909. Toget herfra til Fjøsanger tok16 minutter på 1880-90-tallet. Brosings samling, Universitetsbiblioteket i Bergen