Barn fotografert foran de nyklassisistiske selvbyggerhusene i Hjelms vei ca. 1930. Fotograf ukjent. Arkivet etter Byarkitekten, Bergen Byarkiv.