Betydelig nedgang i trafikken på hovedveiene i Årstad

Ved bomstasjonen i Storetveitveien er trafikken redusert med ca. 15 % fra 2015 til 2017.

Statens vegvesens oversikter over trafikken på trafikkregistreringspunktene i Årstad viser ca. 10 prosent nedgang i trafikken fra 2014-15 til 2017. Trafikken er nå nede på samme nivå som for ti år siden. Også elbiler blir registrert på trafikkregistreringspunktene, så nedgangen i trafikken er reell.

Halvert trafikk i Kalfarbakken

Noen registreringspunkter, som Michael Krohns gate, har stabil trafikk, men trafikken i Kalfarbakken er kraftig redusert, fra nærmere 10.000 kjøretøyer i døgnet i 2008 til ca. 5400 i 2017. I april 2017 var trafikken nede i 5000 kjøretøyer i døgnet, mot over 10.300 i april 2008.

Her er tallene for 2017 sammenlignet med tidligere år:

E39 Fjøsangerveien ved Kristianborgvannet

Årsdøgntrafikk 2017: 39044 kjøretøyer, 2013 45600, 2008 39975. Mellom 2011 og 2015 lå årsdøgntrafikken på 44.000-45.000 kjøretøyer.

E39 Danmarksplass sør

Årsdøgntrafikk 2017: 44427 kjøretøyer, mellom 2011 og 2015 lå årsdøgntrafikken på ca. 49.000 kjøretøyer.

E39 Nye Nygårdsbroen

Årsdøgntrafikk 2017: 48360 kjøretøyer, mellom 2011 og 2015 lå årsdøgntrafikken på ca. 54.000 kjøretøyer.

Fylkesvei 256 Gamle Nygårdsbro Florida

Årsdøgntrafikk 2017: 5696 kjøretøyer, mellom 2011 og 2015 lå årsdøgntrafikken på mellom 5800 og 6400 kjøretøyer.

Fylkesvei 582 Storetveitveien bomstasjon

Årsdøgntrafikk 2017: 6507 kjøretøyer, mellom 2011 og 2015 lå årsdøgntrafikken på ca. 7500 kjøretøyer.

Fylkesvei 582 Bjørnsons gate

Årsdøgntrafikk 2017: 3240 kjøretøyer, mellom 2011 og 2015 lå årsdøgntrafikken på ca. 3400 – 3600 kjøretøyer.

Fylkesvei 582 Michael Krohns gate ved bomstasjon

Årsdøgntrafikk 2017: 8708 kjøretøyer, mellom 2011 og 2015 lå årsdøgntrafikken på ca. 8500 – 9200 kjøretøyer.

Fylkesvei 585 ved Nattlandsveien Blomster

Årsdøgntrafikk 2017: 9697 kjøretøyer, mellom 2011 og 2015 lå årsdøgntrafikken på ca. 10500 – 11.100 kjøretøyer.

Fylkesvei 585 Mannsverk

Årsdøgntrafikk 2017: 11522 kjøretøyer, mellom 2010 og 2015 lå årsdøgntrafikken på ca. 12.500 og 13.400 kjøretøyer.

Fylkesvei 585 Kalfarbakken

Årsdøgntrafikk 2017: 5452 kjøretøyer, mellom 2011 og 2015 lå årsdøgntrafikken på ca. 7000 – 8800 kjøretøyer.