Hjalmar Løberg oppslag med sin karakteriske mustasj. Ukjent fotograf. Thor Hopland samling. Foto gjengitt i Årstad historisk vandring i en ny bydel