Bybanen møter veggen på Mindemyren

Her i denne svingen ved Kanalveien 48 må Bybane-vognene ned i 30 km i timen.

Bybanen møter bokstavelig talt veggen på Mindemyren. Hastigheten til banen på strekningen mellom Kronstad og Kristianborg vil være ca. 50 km i timen. I en krapp kurve helt nord i Kanalveien vil imidlertid hastigheten være bare ca. 30 km i timen. Det er bare fem kilometer mer enn maksimal hastighet på Osbanen, som fra 1894 til 1935 tøffet mellom Nesttun og Osøren.

Den krappe kurve må lages blant annet for å ikke komme for nær Kanalveien 48, der Dekkmann holder til. Denne kurven er den eneste langs strekningen der geometrien er begrensende for hastigheten. Kurven kommer imidlertid forholdsvis nær Kanalveien holdeplass, så hastigheten ville uansett vært lavere enn toppfarten på den aktuelle strekningen mellom Kronstad og Kristianborg.

Bybanen har den samme utfordringen ved Fantoft holdeplass, der svingen ved Fantoft omsorgssenter begrenser farten.

Grunnen til at Bybanen ikke kan gå i samme trasé som jernbanen er ganske enkel: den plassen er ganske nylig tatt i bruk av den ennå uåpnede gang- og sykkelveien som går frem til Minde Allé.

Denne svingen nord på Mindemyren blir så krapp at Bybane-vognene må ned i 30 km i timen. Illustrasjon Sweco.