Denne svingen nord på Mindemyren blir så krapp at Bybane-vognene må ned i 30 km i timen