Sykkelveien som skulle få bergenserne til å sykle, er ennå ikke åpnet

Her ved Minde Allé skulle det etter planen vært en undergang. Gang- og sykkelveien videre mot sentrum er ikke åpnet. Planene om undergang ble stoppet i påvente av godkjent reguleringsplan for Bybanen.

Sykkelveien Fjøsangerruten, fra Fjøsanger via Solheimsviken/Danmarksplass til Bergen sentrum, skulle få bergenserne til å sykle. Syv år etter at planene ble lagt frem er veien ennå ikke åpnet. Underganger under Minde Allé og Fjøsangerveien er ikke påbegynt, og 250 meter jernbanespor er ikke flyttet.

Planen var å starte arbeidet med undergang i Fjøsangerveien i 2014/15 og mellom  Minde Allé og Fabrikkgaten i 2014.

Da forslag til reguleringsplan for etablering av gang- og sykkelvei fra Minde Allé til Fabrikkgaten ble lagt frem i september 2011, stod det om bakgrunnen for planarbeidet:

– Bergen kommune har satt som mål at sykkelandelen, på alle reiser, skal øke fra ca 3% i dag til til minst 10 % innen 2019. For å gjøre det mer attraktivt å velge sykkel som reisemiddel, skal det i samme periode bygges ut et sammenhengende sykkelveinett. Hovedrutenettet består blant annet av Fjøsangerruten, som går fra Fjøsanger via Solheimsviken/Danmarksplass til Bergen sentrum.

Solheimsgaten ble bygget

– Det er etablert en god sykkelvei fra Fana og helt nord til Minde Allé. Fra nord er det egen sykkelvei fra Bystasjonen og frem til Solheimsgaten. Det finnes godkjent plan for sykkelvei i Solheimsgaten, skrev administrasjonen i Bergen kommune i 2011. Gang- og sykkelveien i Solheimsgaten er bygget, men krysset med Edvard Griegs vei til Minde Allé er traseen ennå ikke åpnet.

– Fra Solheimsgaten og sørover til Fabrikkgaten skal det snart varsles oppstart av reguleringsplan for sykkelvei som krysser i viadukt under Fjøsangerveien. Videre vil sykkelveien fortsette sørover til den kobles sammen med dette planforslaget ved Fabrikkgaten. Det vil dermed bli en sammenhengende sykkelvei fra Bergen sentrum og langt sør i Fana, het det i 2011.

Planen tok utgangspunkt i at jernbanedrift skulle opprettholdes. Den gang var bybanetraseen til Fyllingsdalen via Minde fremtidsmusikk. 900 meter av sykkelveitraseen skulle legges langs jernbanesporet. Denne biten er ferdig asfaltert, men ikke åpnet. Derfra skulle sykkelveien gjøre en skarp sving opp til Fjøsangerveien og derfra til Fabrikkgaten. Denne biten er tatt i bruk.

Det ble vedtatt å flytte jernbanesporet på strekningen mellom 680 og 930 meter fra Minde Allé, ved Kanalveien 51 (Bertel O. Steen). Her slutter traseen som nå er opparbeidet.

– En sammenhengende og attraktiv sykkeltrasé

Mål med planen var:

  • Legge til rette for økt sykkelbruk ved å etablere en sammenhengende og attraktiv sykkeltrasé fra Bergen sør til Bergen sentrum.
  • Gi syklende et sikkert og lett lesbart alternativ til gang- og sykkelveien langs Fjøsangerveien.
  • Legge til rette for et universelt utformet tilbud til gående og syklende.

– Få på plass så snart som mulig

– Fagetaten mener det er viktig å få på plass en tilfredsstillende sykkelvei så snart som mulig og som kan fungere inntil det hovedtransportsystemet, slik man tenker seg det i områdeplanen for Mindemyren, er på plass om mange år, skrev fagavdelingen for knapt syv år siden.

Historien kjenner vi:

Det mangler viadukt under Minde Allé.

Gang- og sykkelveien er gjort klar frem til punktet der jernbaneskinnene skulle flyttes, men den er ikke åpnet.

Langs Fjøsangerveien videre nordover kan veien brukes.

Arbeidet med viadukt under Fjøsangerveien mot Solheimsgaten er ikke påbegynt.

På den oppdaterte filmen om Bybanens linje 2 til Fyllingsdalen er undergangen for gang- og sykkelveien til høyre for bybanetraseen erstattet med gangfelt (ved huset midt på illustrasjonen).