Her ved Minde Allé skulle det etter planen vært en undergang. Gang- og sykkelveien videre mot sentrum er ikke åpnet