På den oppdaterte filmen om Bybanens linje 2 til Fyllingsdalen er undergangen for gang- og sykkelveien til høyre for bybanetraseen erstatt med gangfelt