Lolly Hagemanns kokkeskole før 1900. Lolly Hagemann stående til venstre