I 2019 skulle hovedsykkelnettet i Bergen være ferdig utbygd og 10 % av reisene skje med sykkel