Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er et flott dokument, men dessverre står ikke vyer og realitet helt i stil