SLIK blir det Utsnitt fra model som viser gang- og sykkeleveien langs Store Lungegårdsvannet sett fra Ado. Ill. Sweco.l