Slik er det Store anleggsarbeider starter nå langs østenden av Store Lungegårdsvann. Her kommer bybanetrasè, 5 m bred sykkelvei og 2,5 m bred gangvei.