Tapte kampen om lærerhøyskole, Lea Hall ble i stedet barneskole

I 1922 ønsket Bergen kommune at landets første lærerhøyskole skulle legges til Lea Hall. Staten valgte i stedet Trondheim, og herskapshuset øverst i Finnbergåsen ble skole for småskolebarn frem til 1939. Senere ble skolen spesialskole og de siste årene Montessoriskole.

Bergen kommune hadde kjøpt herskapshuset og området rundt av Erik Grant Lea. Finnbergåsen ble bygget ut med boliger, mens Lea Hall og Leaparken ble bevart. Bergen kommune hadde planer om å gjøre villaen tilgjengelig for Kirke- og undervisningsdepartementet for den første lærerhøyskole i landet. Trondheim gikk av med seieren, og i 1922 ble Den allmennvitenskapelige høgskole etablert som Norges lærerhøgskole i Trondheim (NLHT).

Gymsal i vinterhagen

Lea Hall ble døpt om til Solhaug skole. Solhaug var navnet som Gerdt Meyer Bruun, som fikk bygget huset, hadde kalt det enorme huset. I midten av huset ligger en stor hall med galleri over, der familien Lea i sin tid hadde vinterhage.

Solhaug skole startet med elever fra 1. til 3. trinn. Senere kom det til et 4. trinn bare for jenter. Rommene i første etasje ble benyttet til klasserom og ett lærerrom, mens vinterhagen ble omgjort til gymnastikksal. Stuen og soverommene var ganske store, men med et gjennomsnitt på nærmere 30 elever i klassen ble det heller trangt.

Lærerpersonalet på Solhaug skole trolig ca. 1930. Foto på Bergen skolemuseum.

Bare kvinnelige lærere

Lærerne var alle kvinner, og fru Børseth Fossmark var bestyrer. En av lærerinnene, Johanne Grieg, gift Cederblad, søster av Nordahl Grieg, skrev sine erindringer fra denne tiden i boken «Barn». Her gir hun et innblikk i de sosiale forholdene i Finnbergåsen og Inndalen på den tiden.

Det var bespisning på skolen. Barn som kom fra mindre rike familier fikk spise gratis. Men også de bedrestilte barna stilte seg i kø for å få et måltid.

Skolehaven er høstet. Kolorert lysbilde brukt i undervisningen. Håndkolorert av KK Foto. BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Kornet høstes i Skolehaven 1926-28. Kolorert lysbilde brukt i undervisningen. Håndkolorert av KK Foto. BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Kolorert lysbilde brukt i undervisningen. Håndkolorert av KK Foto. BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Eventyrtime. Kolorert lysbilde brukt i undervisningen. Håndkolorert av KK Foto. BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Klasse 2g. Solhaug skole 1926-28. Kolorert lysbilde brukt i undervisningen. Håndkolorert av KK Foto. BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Potetfest om høsten

Det ligger flere hus på eiendommen. Gartner og vaktmester Scheie sørget for blomster og poteter. Hver høst var det potetfest der potetene ble kokt i en diger gryte og alle barna fikk seg et varmt måltid.

Elevene ble etter fjerde klasse overført til Ny-Krohnborg skole, og til Fridalen skole da den stod klar.

Våren 1939 gikk de siste barneskoleelevene ut av småskolen på Solhaug. Skolen ble da hjelpeskole for skolesvake. Fra 1977 var Solhaug spesialskole for barn med adferdsvansker. I 2004 tok daVinci Montessoriskole bygningen i bruk.

Høsten 2018 åpner Leaparken barnehage i bygget. Dermed er Lea-navnet tilbake. Parken er kalt både Solhaug park og Leaparken.

Jenter på Solhaug skole, trolig ca. 1930. Foto på Bergen Skolemuseum.

Solhaug skole 16. mai 1929. Foto på Bergen skolemuseum.