Kronstad med venteskur. Atelier KK 10.9.1925. Banen går fortsatt bare til Inndalen. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.