Motorvogn nr. 50 ved innkjøring til trikkesløyfen i september 1953. Foto J. Meulmann.