Siste reis fra Minde 31. desember 1965. Foto Atelier KK for AS Bergen Sporvei kopi