Trikken på vei mot sentrum. Foto Norvin Reklamefoto på oppdrag for Freia. Se skilt på kiosk. Norvins samling.