Her i nordenden av parsellhagen er det registrert opp til 14,5 meter dype lag med løsmasser, dvs at fjellet ligger på nivå med Møllendalsveien