Sandtak i Fløenbakken fotografert av Atelier KK 28. januar 1928. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen kopi