Nå utvides området for boligsoneparkering

Nå utvides områdene med boligsoneparkering til Svartediket (20) og Finnbergåsen (29).

Byrådet vil på møtet 15. mars vedta to utvidelser av ordningen med boligsoneparkering i Bergen, sone 20 Svartediket og sone 29 Finnbergåsen (tidligere benevnt Minde) fra april. De øvrige områdene i Årstad bydel følger i løpet av året og første halvår 2019.

Sone 28 Stadion, sone 17 Seiersbjerget/Nubben, 18 Kalfaret, 19 Starefossen, 21 Fløen og 22 Haukeland etableres medio 2018.

Sone 12 Solheimsviken, 24 Solheim og sone 30 Minde vest innføres høsten 2018.

Sone 13-15 (Indre Laksevåg) og 31-32 (Landås) innføres våren 2019.

3600 kr året for beboere, 10 kroner timen for besøkende

Prisene for beboere blir trolig som for sone 25-27: 6-månederskort: bil nummer en kr 1800, bil nummer to kr 2700. Firma kr 4200. Besøksparkering kr 10 per time, kr 150 per døgn.

Bymiljøetatens forslag til avgrensning av boligsone 29 (Minde).

Elbiler slipper å betale – foreløpig

Det legges opp til å etablere en billettautomat i hver sone. Så snart boligsonene er innført vil disse også bli en del av Bergen kommunes parkerings-app. Byråden for byutvikling fastholder i saken at det er for tidlig å fjerne betalingsfritak for elbiler i boligsoneordningen.

Bymiljøetaten mottar stadig flere henvendelser fra beboere som ikke får parkering i egen boligsone på grunn av stor andel fremmedparkering med elbil. Etaten anbefaler at det innføres betaling for elbiler/hydrogenbiler på offentlige parkeringsplasser, og peker på at dette både vil forbedre måloppnåelsen med boligsoneordningen og at det i større grad vil være i samsvar med målet om nullvekst i personbiltrafikken. Elbileiere vil foreløpig slippe å betale for parkering i egen boligsone.

Automatisk nummergjenkjenning

Bymiljøetaten arbeider med å innføre kjøretøybasert automatisk nummergjenkjenning av skilt i løpet av våren. Målet med dette systemet er at det skal gjøre etaten i stand til mer effektiv overvåking og håndheving, men det tas forbehold om at systemet fungerer som tiltenkt.

Boligsoneparkeringen kan betales via app eller billettautomat. Hver automat har en investeringskostnad på ca. kr 100 000. De er primært rettet mot besøksparkering og etablering av automater i soner hvor besøksparkering ikke er fremtredende vil ikke rettferdiggjøre utgiften på kort sikt. Utvidelse av boligsoneordningen vil medføre økte inntekter, som vil gi finansieringsgrunnlag for innkjøp av nødvendig antall automater til den forestående utvidelsen i fire faser.

Nå utvides områdene med boligsoneparkering til Svartediket (20) og Finnbergåsen (29). Klikk for større kart!

Grensene for de nye sonene

Sone 20 Svartediket: For å imøtekomme skiltnormalenes krav til eksisterende soner og grensegater. Svartediksveien, fra Kalvedalsveien til Lappen, foreslås som grensegate da det ikke er parkering i denne gaten. Videre trekkes sonegrensen ned fra Søndre Bellevuevei til veikryss Lappen/Svartediksveien, for å imøtekomme skiltforskriftens krav til ikke å ha overlappende soner.

Sone 29 Minde/Finnbergåsen: Opprinnelig forslag plasserer Finnbergåsen og Kanalveien i samme sone. Bymiljøetaten peker på at utviklingen som nå er planlagt i området, blant annet med bybanetrasé i Kanalveien og planlagt transformasjon av Mindemyren, er det ikke lagt opp til stor grad av parkering tilknyttet boliger som etableres her. Dersom området inkluderes i boligsonen vil det åpne for at alle beboere i fremtiden vil kunne parkere gatelangs på offentlig vei i hele den aktuelle sonen. Med denne begrunnelsen foreslår Bymiljøetaten at dette området ekskluderes fra boligsonen, og at Inndalsveien, Minde Allé og Kanalveien får funksjon som grensegater. Dersom Mindemyren holdes utenfor boligsonen ønsker Bymiljøetaten å endre navn på sone 29 fra «Minde» til «Finnbergåsen».

Oversikt over boligsonene. 29 Finnbergåsen kommer i vår, de blå områdene til sommeren, 12, 24 og 30 til høsten og 31-32 våren 2019.