2Nå utvides områdene med boligsoneparkering til Svartediket (20) og Finnbergåsen (29)