Bymiljøetatens forslag til avgrensning av boligsone 29 (Minde)