Løvstakkens Jægerkorps i gang med sesongen

Løvstakkens Jægerkorps startet sesongen lørdag 10. mars med 14 gutter og jenter under Løvefanen. Foto Løvstakkens Jægerkorps.

Løvstakkens Jægerkorps startet sesongen med 14 glade og fornøyde gutter og jenter under den flotte løvefanen søndag 11. mars. Etter oppstilling utenfor Sambrukshuset i Løvstakkveien marsjerte korpset rundt i strøket, ned til Dongen og tilbake til Sambrukshuset. Gamlekarer, foreldre og besteforeldre fulgte korpset på marsjruten.

Her disket damegarden opp med pølser. Etter en lang vinter er de hvit- og grønnkledde endelig i gang med sesongen.

Hundre år siden første nedleggelse

Løvstakkens Jægerkorps ble stiftet i 1903 og ekserserte frem til 1918 før det da ble nedlagt. Man kjenner ikke til detaljer fra oppstarten og heller ikke årsaken til nedleggelsen for nøyaktig 100 år siden, men man antar at dette var grunnet dårlig medlemsoppslutning. Korpset regner forøvrig stiftelsesåret fra 1903 og skal dermed feire 115 år denne sesongen.

Uniformeringen har siden starten bestått av hvite skjorter og sorte bukser med hvite og grønne striper. Korpsets medlemmer var arbeidersønner og økonomien ikke den sterkeste, noe som resulterte i hvite skjorter som uniform.

Startet på nytt i 1928

I 1928 ble det blåst liv i korpset av tidligere soldat Johannes Ludvigsen, som var korpsets sjef i perioden 1928-1930. Korpset ekserserte på Løvstakksiden og i Solheimsviken til krigen stoppet aktivitetene fra 1941 til 1944. Etter krigen var det gode tider for korpset. Enkelte år kunne man stille flere hundre til oppstilling på Dongen.

I 1961 ga Eldre Løvstakksgutters Forening korpset ny fane, brodert av Svanhild Steffensen. Fanen er fremdeles i bruk 57 år senere. I 1966 var medlemstallet så redusert at Løvstakkens Jægerkorps sto på linje for siste gang på mange år.

20-årsjubileum i 2019

I 1999 tok Løvstakksgutten Per Jacobsen initiativ til å starte korpset på nytt, nå også med jenter. I april samme år var korpset i gang med eksersis på skoleplassen til Ny-Krohnborg skole. Damegarden ble etablert og sydde uniformer for å få dem klar til stiftelsesdagen 11mai. 17. mai stilte korpset 35 gutter og jenter på linje i stilige uniformer.

I 2000 stilte hele 72 gutter og jenter på skoleplassen 17. mai og Løvstakkens Jægerkorps var blant byens største buekorps. Første delen av 2000-tallet fremsto korpset som solid med god kvalitet og flinke offiserer med sterkt samhold. Medlemsantallet varierte mellom 40 og 70 medlemmer hver sesong.

De siste ti årene har korpset vært preget av hyppige offisersbytter og synkende medlemsantall, og stabiliteten fra første halvdel av 2000-tallet er borte. Siste fem sesongene har der også vært god stabilitet blant offiserene og medlemsantallet.