Stor interesse for nye leiligheter i Årstad

På Slettebakken flytter 38 familier inn i Heldal Eiendoms prosjekt våren 2019. Illustrasjon Heldal Eiendom.

De siste årene har det vært stor boligbygging i Årstad, i første rekke langs Damsgårdssundet, i Fløen og på Slettebakken. Mange prosjekter er avsluttet og folk har flyttet inn. Tretten prosjekter med totalt 501 nye leiligheter ligger for tiden ute på Finn. Av disse er 108 ikke solgt. Det er ingen prosjekter som har utmerket seg som mindre interessante i markedet. Felles for samtlige prosjekter har vært at de har hatt en sentral beliggenhet.

Siste prosjekt foreløpig på Slettebakken

Noen er lagt ut forholdsvis nylig, som Heldal Eiendoms prosjekt på Slettebakken, der 20 av 38 leiligheter er solgt. I andre prosjekter ligger kun noen få leiligheter igjen. Felles for så godt som samtlige prosjekter er at de vil bli ferdigstilt i 2018 og 2019.

Lite igjen ved Damsgårdssundet

Ved Damsgårdssundet har utbyggingen skjedd i en tiårsperiode, og her er de fleste prosjektene avsluttet. Blant dem som ikke har kommet i gang er JM Norges prosjekt i Damsgårdsveien, hvor firmaet vil oppføre 37 leiligheter så fremt politikerne godtar forslag til oppholdsarealer.

Nye prosjekter kommer blant annet på Mindemyren, Wergeland, Adolph Bergs vei, Fantoft, Slettebakken hovedgård, Tonningsneset og Fløen, men disse ligger noen år frem i tid.