Solheimsviken en solrik julidag i 1962

Dette flyfotoet over Solheimsviken tok Widerøe’s Flyveselskap AS på en solrik sommerdag for 56 år siden, 18. juli 1962. Danmarksplass og Solheimsviken har forandret seg betraktelig siden den gang, men mange bygg vil vi kjenne igjen.

Fortsatt har trikkeskinnene en sentral plass i Fjøsangerveien. Trikken skulle fortsatt gå gjennom området i drøye tre år, til 31. desember 1965.

Jørgen S. Lien ved bredden av Store Lundegårdsvann nærmet seg toppen av sin virksomhet. Av bedriftens 1300 ansatte hadde 700 sin arbeidsplass i fabrikken i Møllendalsveien. I 1971 var konkursen et faktum. I mange år holdt Fiskeridirektoratet til i bygget. I dag er det boliger og lokaler for Høgskulen på Vestlandet i bygget.

En bydel ble jevnet med jorden

Bebyggelsen i Solheimsgaten var fortsatt intakt, men fem år senere skulle kommunale Bergens Saneringsistitutt AS foreslå at området Solheimsgaten – Michael Krohnsgate – Løbergsveien skulle saneres. Området var et av ti som ble foreslått sanert, men dette området var det eneste der sanering ble foretatt i stor skala. Om lag 600 mennesker bodde i området som ble sanert på slutten av 1970-tallet. Foruten boliger ble en del verksteder og forretninger samt et par fabrikker revet, og nye bygg ble oppført.

Den første høyblokken har kommet opp. Senere kommer ytterligere tre blokker, med lavere bygg mellom blokkene. Bebyggelsen på østsiden av Fjøsangerveien er for en stor del som i dag.

129 år med gass til mat og oppvarming

Ved Krohnsminde idrettsplass ligger gasstanken som ble oppført i 1920 for å gi beboerne i Årstad bedre gasstrykk når de skulle lage middag eller varme opp vann på badet. Gass ble brukt i området til slutten på 1970-tallet. Gasstanken ble revet i 1985, og i april samme år sluttet Bergens Gassverk med leveranse av gass. Da hadde bergenserne kunnet bruke gass i 129 år, siden 1856.

Sør for Danmarks plass ser vi Solheim skole, som ble skadet i en brann, påsatt av en elev ved skolen, i 1963. Skolen ble reparert, men ble tatt ut av bruk sommeren 1969 og deretter revet.