Illustrasjon som viser uteområdet på Kronstad Stasjon. Illustrasjon Axer Eiendom AS.