Kronstasjon Stasjon kommer mellom rekkehusene i forgrunnen og Fabrikkgaten. Foto Google Maps